W celu zapewnienia Państwu udanego wypoczynku prosimy o zapoznanie się
z poniższym regulaminem.

Potwierdzenie przyjęcia rezerwacji jest jednoznaczne z przyjęciem
 i zaakceptowaniem regulaminu.

WPROWADZENIE

 1. Dokonując rezerwacji poprzez stronę, portal rezerwacyjny, e-mailem lub telefonicznie Gość wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Usługodawcy. Ponadto informujemy,
  że w dniu 25 maja 2018r. zaczęły obowiązywać przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
  i Rady (UE) w sprawie ochrony danych osobowych, znane powszechnie jako RODO.
  Realizacja wymogów Rozporządzenia wpisuje się w naszą politykę prywatności.

WARUNKI PŁATNOŚCI:

 1. Rezerwacji apartamentu Gość może dokonywać on-line na stronie, e-mailem lub telefonicznie. Rezerwacja jest skuteczna po dokonaniu w ciągu 3 dni roboczych wpłaty zadatku w wysokości 40% kwoty należnej za cały pobyt.
 2. Wpłacony zadatek nie podlega zwrotowi.
 3. W przypadku braku wpływu zadatku na konto bankowe w ciągu 3 dni roboczych, rezerwacja ulega anulowaniu.
 4. Pozostałą część należności za pobyt należy uregulować na miejscu gotówką w dniu zameldowania.
 5. W przypadku skrócenia pobytu przez Gościa, obiekt nie zwraca kosztów jednostronnego odstąpienia od zawartej umowy.

REGULAMIN WYNAJMU:

 1. Pokoje wynajmowane są na doby.
 2. Osoby niezameldowane nie mogą przebywać na terenie obiektu i korzystać
  z infrastruktury obiektu.
 3. Doba zaczyna się o godz. 16.00 w dniu przyjazdu, a kończy się o godz. 11.00 w dniu wyjazdu. Zameldowanie odbywa się w godzinach 16:00 – 21:00, w przypadku braku możliwości dotarcia na daną godzinę prosimy o kontakt telefoniczny.
 4. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za szkody i zniszczenia na terenie obiektu, które powstały z winy jego lub odwiedzających go osób.
 5. Uwagi co do uszkodzeń i zniszczeń należy natychmiast zgłosić Zarządcy.
 6. Opiekunowie ponoszą odpowiedzialność za dzieci znajdujące się na terenie obiektu.
 7. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie
  w apartamentach grzałek, żelazek i innych urządzeń elektrycznych, niestanowiących wyposażenia tych pomieszczeń, nie dotyczy to ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych.
 8. W pokojach (zgodnie z ustawą z dnia 8 kwietnia 2010 roku o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. Nr 81, poz. 529)) – obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów
  i wyrobów tytoniowych.
 9. Złamanie zakazu palenia papierosów i wyrobów tytoniowych w pokoju jest równoznaczne
  z wyrażeniem przez najmującego gościa zgody na pokrycie kosztów odświeżenia w wysokości 500 złotych.
 10. Przed opuszczeniem pokoju prosimy o wyłączenie światła, wyłączenie urządzeń elektrycznych, zamknięcie okien i drzwi oraz o zachowanie  dbałości o klucze.
 11. Przedmioty stanowiące wyposażenie pokoju przeznaczone są wyłącznie do użytkowania wewnętrznego. Nie należy ich wynosić po za teren obiektu.
 12. Cisza nocna obowiązuje w godzinach 22:00 – 6:00 – w tym czasie prosimy nie zakłócać spokoju innym gościom.
 13. Gość zobowiązany jest do zwrotu pokoju w stanie, w którym zastał go podczas zameldowania.
 14. Prosimy o zachowanie czystości na terenie całej posesji.
 15. Wynajmujący nie akceptuje zwierząt.
 16. W przypadku zauważenia przez Gościa jakichkolwiek nieprawidłowości prosimy kontakt telefoniczny z Zarządcą.
 17. Willa Belweder świadczy u

   

  REGULAMIN

  W celu zapewnienia Państwu udanego wypoczynku prosimy o zapoznanie się
  z poniższym regulaminem.

  Potwierdzenie przyjęcia rezerwacji jest jednoznaczne z przyjęciem
   i zaakceptowaniem regulaminu.

  WPROWADZENIE

  1. Dokonując rezerwacji poprzez stronę, portal rezerwacyjny, e-mailem lub telefonicznie Gość wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Usługodawcy. Ponadto informujemy,
   że w dniu 25 maja 2018r. zaczęły obowiązywać przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
   i Rady (UE) w sprawie ochrony danych osobowych, znane powszechnie jako RODO.
   Realizacja wymogów Rozporządzenia wpisuje się w naszą politykę prywatności.

  WARUNKI PŁATNOŚCI:

  1. Rezerwacji apartamentu Gość może dokonywać on-line na stronie, e-mailem lub telefonicznie. Rezerwacja jest skuteczna po dokonaniu w ciągu 3 dni roboczych wpłaty zadatku w wysokości 40% kwoty należnej za cały pobyt.
  2. Wpłacony zadatek nie podlega zwrotowi.
  3. W przypadku braku wpływu zadatku na konto bankowe w ciągu 3 dni roboczych, rezerwacja ulega anulowaniu.
  4. Pozostałą część należności za pobyt należy uregulować na miejscu gotówką w dniu zameldowania.
  5. W przypadku skrócenia pobytu przez Gościa, obiekt nie zwraca kosztów jednostronnego odstąpienia od zawartej umowy.

  REGULAMIN WYNAJMU:

  1. Pokoje wynajmowane są na doby.
  2. Osoby niezameldowane nie mogą przebywać na terenie obiektu i korzystać
   z infrastruktury obiektu.
  3. Doba zaczyna się o godz. 16.00 w dniu przyjazdu, a kończy się o godz. 11.00 w dniu wyjazdu. Zameldowanie odbywa się w godzinach 16:00 – 21:00, w przypadku braku możliwości dotarcia na daną godzinę prosimy o kontakt telefoniczny.
  4. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za szkody i zniszczenia na terenie obiektu, które powstały z winy jego lub odwiedzających go osób.
  5. Uwagi co do uszkodzeń i zniszczeń należy natychmiast zgłosić Zarządcy.
  6. Opiekunowie ponoszą odpowiedzialność za dzieci znajdujące się na terenie obiektu.
  7. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie
   w apartamentach grzałek, żelazek i innych urządzeń elektrycznych, niestanowiących wyposażenia tych pomieszczeń, nie dotyczy to ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych.
  8. W pokojach (zgodnie z ustawą z dnia 8 kwietnia 2010 roku o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. Nr 81, poz. 529)) – obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów
   i wyrobów tytoniowych.
  9. Złamanie zakazu palenia papierosów i wyrobów tytoniowych w pokoju jest równoznaczne
   z wyrażeniem przez najmującego gościa zgody na pokrycie kosztów odświeżenia w wysokości 500 złotych.
  10. Przed opuszczeniem pokoju prosimy o wyłączenie światła, wyłączenie urządzeń elektrycznych, zamknięcie okien i drzwi oraz o zachowanie  dbałości o klucze.
  11. Przedmioty stanowiące wyposażenie pokoju przeznaczone są wyłącznie do użytkowania wewnętrznego. Nie należy ich wynosić po za teren obiektu.
  12. Cisza nocna obowiązuje w godzinach 22:00 – 6:00 – w tym czasie prosimy nie zakłócać spokoju innym gościom.
  13. Gość zobowiązany jest do zwrotu pokoju w stanie, w którym zastał go podczas zameldowania.
  14. Prosimy o zachowanie czystości na terenie całej posesji.
  15. Wynajmujący nie akceptuje zwierząt.
  16. W przypadku zauważenia przez Gościa jakichkolwiek nieprawidłowości prosimy kontakt telefoniczny z Zarządcą.
  17. Willa Belweder świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem.
  18. Willa Belweder nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia i utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa, przedmiotów w nim pozostawionych, niezależnie od tego, czy pojazdy te zostały zaparkowane na parkingu obiektu.
  19. Przedmioty osobistego użytku, pozostawione w pokoju przez Gościa, będą odesłane na jego koszt pod wskazany adres.
  20. Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27.04.2016
   w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektyw 95/46 WE (RODO) informujemy, że:
   - Administratorem danych osobowych pozyskanych z systemu monitoringu jest F.H.U. ROMAN, Roman Pażucha, ul. Wazów 8, 33-300 Nowy Sącz- Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6. Ust 1. Lit f) RODO, gdzie prawie uzasadnionym interesem jest bezpieczeństwo osób, mienia oraz dobre imię administratora danych osobowych,
   - Monitoring obejmuje teren parkingu oraz ogrodu, recepcji

  ŻYCZYMY MIŁEGO POBYTU!

   

  sługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem.
 18. Willa Belweder nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia i utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa, przedmiotów w nim pozostawionych, niezależnie od tego, czy pojazdy te zostały zaparkowane na parkingu obiektu.
 19. Przedmioty osobistego użytku, pozostawione w pokoju przez Gościa, będą odesłane na jego koszt pod wskazany adres.
 20. Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27.04.2016
  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektyw 95/46 WE (RODO) informujemy, że:
  - Administratorem danych osobowych pozyskanych z systemu monitoringu jest F.H.U. ROMAN, Roman Pażucha, ul. Wazów 8, 33-300 Nowy Sącz- Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6. Ust 1. Lit f) RODO, gdzie prawie uzasadnionym interesem jest bezpieczeństwo osób, mienia oraz dobre imię administratora danych osobowych,
  - Monitoring obejmuje teren parkingu oraz ogrodu, recepcji

ŻYCZYMY MIŁEGO POBYTU!

 

 

POLTYKA PRYWATNOŚCI

 

 1. Od 25 maja 2018r. obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego
  i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r dotyczące ochrony osób fizycznych w związku
  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych tzw. RODO.Przepisy te nakładają na nas obowiązek poinformowania Państwa o fakcie przetwarzania Państwa danych osobowych przez naszą firmę.
 2. Administratorem Państwa danych jest F.H.U. ROMAN, Roman Pażucha, ul. Wazów 8,
  33-300 Nowy sącz.
 3. W celu ochrony Państwa danych administrator działa w oparciu procedury i zalecenia, zgodnie z odpowiednimi aktami prawnymi w zakresie ochrony osób, których dane dotyczą.
 4. Państwa dane osobowe przetwarzane są  w celu :
  - dokonania rezerwacji (w tym zakresie wymagane są  imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu ),
  - umożliwienia udzielenia odpowiedzi na zapytania związane z realizacją usługi,
  - realizacji transakcji,
  - zapewnienia bezpieczeństwa,
  - przesyłania ofert handlowych i marketingowych w przypadku gdy gość wyraził zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych.
  Podanie Państwa  danych jest dobrowolne ale jest niezbędne do dokonania rezerwacji usług, zameldowania w obiekcie oraz udzielenia odpowiedzi na pytania dotyczące usług świadczonych przez Administratora.
  Niepodanie danych uniemożliwi dokonanie rezerwacji , zameldowanie
  w obiekcie.
 5. Państwa  dane będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania umowy , okres niezbędny wynikający z przepisów prawa a w przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą – do odwołania zgody.
 6. Informujemy, że mają Państwo prawo do:
  - dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania i ich przenoszenia,
   - wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  - wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych  w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody może zostać dokonane w takiej samej formie, w jakiej została udzielona zgoda,
 7. Przy pierwszej wizycie na stronie Willi Belweder użytkownik jest informowany o używaniu plików cookies. Pozostając na stronie użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies na stronie internetowej. Brak zmiany, po stronie użytkownika, ustawień przeglądarki, jest równoznaczny
  z wyrażeniem zgody na użycie plików „cookies”.
 8. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług w Serwisie.
  W plikach „cookies" znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej, w szczególności tych wymagających autoryzacji. Użytkownik może
  w każdym czasie zmienić ustawienia swojej przeglądarki, w zakresie obsługi i zapisu plików cookies.
 9. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany w polityce prywatności serwisu, co może zostać spowodowane przez rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój Serwisu. O wszelkich zmianach będziemy informować użytkowników w sposób widoczny i zrozumiały.